tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternativy - Největší výběr, porovnávání, diskuse a okamžitý nákup.
... jsme tady již 25 let (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

NanoCAD

Vybrané vlastnosti aktuální verze NanoCAD Plus

Aktualizováno dne: 12.12.2018

Základní popis

Obecní DWG kreslící 2D a 3D CAD systém

Download

Download aktuální 30 denní zkušební verze NanoCAD Plus, která se po aktivaci stane plnou verzí.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

NanoCAD Plus je univerzální 2D a 3D CAD aplikace pro všechny oblasti navrhování. Jedná se sice o spolehlivý a zajímavý DWG CAD systém.

Naše doporučení

NanoCAD Plus doporučujeme pro CAD uživatele kteří požadují slušnou míru kompatibility s AutoCADem. Týká se to zejména DWG kompatinility. Disponuje jen klasickým, ale AutoCADu podobným rozhraním, přičemž struktura programu je AutoCADu podobná.

Co se týče rychlosti práce s rozsáhlejšími výkresy (cca 100MB), patří do středu alternativ AutoCADu.

Co se týče stability práce se systémem, neregistrujeme žádné "překvapení", a pokud Vám vyhovují jeho ostatní vlastnosti je vhodný na plně profesionální práci.

Upozorňujeme zejména na fakt že NanoCAD jako jediný nabízí 4 bodovou kalibraci rastrového obrázku, a podporuje i vzorce v tabulkách.

Pokud potřebujete občas pracovat ve 3D, NanoCAD Plus Vám nabízí všechny základní nástroje pro tvorbu a úpravu 3D modelu přímým modelováním a i když nedosahuje úrovně současného AutoCADu, jeho 3D možnosti jsou již na zajímavé úrovni.

Operační systémy a verze

K dispozici je 32.bit i 64.bit verze

Podporované operační systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobce / Země původu

Nanosoft / Russia

Varianty licencí

K dispozici jsou samostatné i síťové (plovoucí) nanoCAD licence (k pronájmu, nebo trvalé) aktovované přes internet.
Samostatné licence nanoCADu jsou vázány na konkrétní počítač a není možné je přenést na jiný počítač

Trvalá licence + 3 leté subscription (SW ochrana)

12 190,- Kč bez DPHCAD Nákup

Trvalá síťová NET licence + 3 leté subscription (SW ochrana)

14 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

Roční licence (SW ochrana)

4 090,- Kč bez DPHCAD Nákup

Roční síťová NET licence licence (SW ochrana)

4 890,- Kč bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolace)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


Úvodní online 2 hod školení
(s nahráváním na video)


DWG technologie

Technologie DWGdirect zajišťuje maximální kompatibilitu všech DWG objektů s TrustedDWGTM výkresy

Podporované běžné formáty souborů

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

PDF soubory

Podložení PDF souboru

IFC soubory

Import a prohlížení IFC souborů.
IFC - neutrální modelu projekčních AEC produktů,
IFC formát zajišťuje interoperabilitu mezi různými softwarovými aplikacemi.

Mračno bodů

Připojení mračna bodů k DWG výkresu které lze použít jako výchozí bod pro tvorbu návrhu

Konverze DWG výkresů

Standardní ukladaní do aktuální nebo nižší verze DWG souboru

Podpora CTB a STB stylů vykreslování

Podporuje CTB i STB styly vykreslování, neumožňuje však jejich konverzi

Dávkový tisk


PDF soubory

Tisk do malých PDF souborů

Extrakce údajů do tabulek

Extrakce informací objektů, bloků a atributů do tabulek

Zdroje dat pro tabulky

MS Excel, MS-SQL, MS Access

Podpora CAE Fidesys


Rozhraní

Klasické

Dynamické zadávání souřadnic

Poblíž kurzoru zobrazuje hodnoty souřadnic jako tzv. Tooltip - které lze okamžitě zadat.

Multifunkční uzlové body

Podpora manipulace s geometrií a podpora multi funkcí (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky souborů

Záložky pro přepínání se mezi soubory.

Příkazový řádek

Zobrazování výzev které Vás provedou celým příkazem

Správa obsahu výkresu

File Explorer - organizuje přístup k výkresům, blokům, hladinám, kótovacím stylům, textovým stylům, rozvržením výkr.postoru, typům čar a k externím referencím z otevřených nebo z jiných výkresů na disku

Palety nástrojů

Používání předdefinovaných palet nástrojů (s podporou nastavení vlastností)

Vestavěná kalkulačka

Kalkulačka je k dispozici při kótách, tabulkách a při měření hodnot

Průhlednost hladin a objektů

Řízení průhlednost vybraných objektů

Vlastnosti hladin výkresového prostoru

Pro každý výřez výkresového prostoru lze samostatně řídit následující vlastnosti hladiny: Zmrazit/Rozmrazit, Barva, Typ čáry, Tloušťka čáry

Tabulky

Nástroj pro tvorbu tabulek podobných jako v Excelu, včetně používání vzorců

Textová pole

Inteligentní text, zobrazující informace objektu, proměnné či hodnoty ve výkresu.

Rozšířené vlastnosti šrafu

Šrafování gradientem

Asociativní kótování

Mezi objekty a kótami vzniká pevná vazba. Pokud se změní kótovaný objekt, kóta se sama automaticky změní.

Dynamické bloky

Používání stávajících dynamických bloků které mohou být vkládány podle definovaných vazeb

Inteligentní kótování

Vytváření vhodných kót podle typu objektů ve výkresu

Správce sady listů / Správce projektu

Vytváření a správa listů pro snadnější přístup a tisk

Spuštění podvoľby příkazové řádky kliknutím myši


Revizní obláček

Vytváření a úprava revizních obláčků kolem provedených změn ve výkresu pro rychlou identifikaci úprav

3D objemové / plošní / drátěné modelování

Vytváření 3D návrhů plošním modelováním (bez možnosti editace)

3D modelování

Vytváření 3D modelů základních tvarů přímým modelováním

Vizuální styly

Řízení zobrazování hran geometrie a stínování

Přizpůsobování rozhraní

Přizpůsobování nástrojových panelů a Roletového menu pomocí panelu Přizpůsobit

API rozhraní

LISP, Object NRX (ekvivalent ARX), Java a VB Script, .NET

Migrace nastavení

Migrace nastavení z "Options" z předchozí verze na aktuální

4 bodová kalibrace rastrového obrázku


Dekódování textu z jedné kódové stránky na jinou


Editor typů čar


Tvorba výřezu výkr.priestoru v modelovém prostoru


pdf2cad - Konverze PDF do DWG

4 390,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

4 090,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

6 690,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

8 290,- Kč bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojírenské výpočty

5 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

Našli jste ve vlastnostech nepřesný, nebo chybějící údaj?

Pomozte nám upřesnit informace

Neumíš si vybrat?

Porovnání CAD Systémů