tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternativy - Největší výběr, porovnávání, diskuse a okamžitý nákup.
... jsme tady již 25 let (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

AutoCAD

Vybrané vlastnosti aktuální verze AutoCADu

Aktualizováno dne: 12.12.2018

Základní popis

Obecní DWG kreslící 2D a 3D CAD systém

Download

Download aktuální 30 denní zkušební verze AutoCADu, která se po aktivaci stane plnou verzí.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

AutoCAD je univerzální 2D a 3D CAD aplikace pro všechny oblasti 2D a 3D navrhování a pro vytváření fotorealistických vizualizací. Jedná se o vysoce spolehlivý 2D a 3D DWG CAD systém který je ve své kategorii dlouhá léta lídrem a určuje směr vývoje. Disponuje prakticky neomezenými možnostmi přizpůsobování a doplňování o různé nové funkce.

Lokalizace do českého jazyka

Plná lokalizace rozhraní do češtiny.
Plně lokalizovaná nápověda do češtiny.

Naše doporučení

AutoCAD doporučujeme v první řadě pro CAD uživatele kteří požadují nejvyšší míru kompatibility s ostatními Autodesk produkty. Týká se to jako DWG kompatinility, tak i chování vlastních DWG objektů jiných Autodesk produktů, pro které jsou k dispozici příslušné tzv. Object Enablery.

Dále je AutoCAD nejvhodnější DWG řešení pro vytváření ať už vlastních CAD nadstaveb, nebo pro rozšiřování funkčnosti CAD systému o nové vlastnosti a funkce.

No a v neposlední řadě jej doporučujeme pro vytváření a zpracovávání jednak rozsáhlých technických 2D výkresů, ale i složitějších 3D modelů vyžadujících fotorealistickou vizualizaci na slušné úrovni.

Operační systémy a verze

K dispozici je 32.bit i 64.bit verze

Podporované operační systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 SP1
- Apple® Mac®

Výrobce / Země původu

Autodesk Inc. / USA

Varianty licencí

K dispozici samostatné i síťové (plovoucí) AutoCAD licence pouze k pronájmu chráněné SW kódem (aktivace přes internet)
Samostatné licence AutoCADu jsou vázány na konkrétní počítač a je možné je přenést na jiný (např. na domácí) počítač.
Pokud potřebujete používat samostatnou licenci AutoCADu i na domácím počítači - za předpokladu, že se nebude současně používat licence v práci - můžete si druhou licenci doma nainstalovat.

Roční licence (SW ochrana)

38 190,- Kč bez DPHCAD Nákup

Dvouletá licence (SW ochrana)

69 090,- Kč bez DPHCAD Nákup

Tříletá licence (SW ochrana)

114 490,- Kč bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolace)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


DWG technologie

TrustedDWGTM Zajišťuje věrnost zobrazení všech DWG objektů

Podporované běžné formáty souborů

DWGTM, DXFTM, DWFTM, PDF, JPEG, PNG, TIF
Pozn: podpora nejnovějšího DWG 2018

PDF soubory

Import geometrie z PDF souboru do výkresu jako objekt AutoCADu (s podporou importu SHX písma)

DGN formát

Import, Export a Podložení DGN výkresů

ACIS (SAT) soubory

Import i Excport ACIS (*.SAT) souborů

Import SKP souborů

Import SketchUp souborů do výkresu jako blok

Mračno bodů

Připojení mračna bodů k DWG výkresu které lze použít jako výchozí bod pro tvorbu návrhu

Sdílení výkresů

Sdílení výkresů v Cloudu.

Připojení k úložištím třetích stran

Připojení k Dropbox, Box, a jiným systémům online ukládání

Referenční modely Navisworks (NWC, NWD)

Připojení a prohlížení modelů Navisworks ve vašem rozhraní

Konverze DWG výkresů

Nástroj DWGTM convert slouží na důkladnou a řízenou konverzi souborů výkresů z jedné verze AutoCADu do jiné

Podpora CTB a STB stylů vykreslování


Dávkový tisk


PDF soubory

Tisk do inteligentních a malých PDF souborů

Extrakce údajů do tabulek

Extrakce informací objektů, bloků a atributů včetně informací aktuálního výkresu nebo množiny výkresů

Zdroje dat pro tabulky

MS Excel

3D Tisk

Výstup 3D CAD modelů do formátu STL pro 3D tisk

Geodetický souřadnicový systém a online mapy

Určení geodetického umístění ve výkresu použitím služby online map

Rozhraní

Ribbonové i klasické

Dynamické zadávání souřadnic

Poblíž kurzoru zobrazuje hodnoty souřadnic jako tzv. Tooltip - které lze okamžitě zadat.

Multifunkční uzlové body

Podpora manipulace s geometrií a podpora multi funkcí (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky souborů

Záložky pro přepínání se mezi soubory, nebo pro vytváření nových souborů

Příkazový řádek

Zobrazování výzev které Vás provedou celým příkazem

Správa obsahu výkresu

Design Center - organizuje přístup k výkresům, blokům, hladinám, kótovacím stylům, textovým stylům, rozvržením výkr.postoru, typům čar a k externím referencím z otevřených nebo z jiných výkresů na disku

Palety nástrojů

Vytváření vlastních palet nástrojů (s podporou nastavení vlastností) pro rychlý přístup k často používaným příkazům, blokům a k jinému obsahu

Vestavěná kalkulačka

Quick Calculator

Průhlednost hladin a objektů

Řízení průhlednost vybraných objektů, nebo průhlednosti všech objektů vybrané hladiny

Vlastnosti hladin výkresového prostoru

Pro každý výřez výkresového prostoru lze samostatně řídit následující vlastnosti hladiny: Zmrazit/Rozmrazit, Barva, Typ čáry, Tloušťka čáry, Průhlednost

Tabulky

Nástroj pro tvorbu tabulek podobných jako v Excelu, včetně používání vzorců

Textová pole

Inteligentní text, zobrazující informace objektu, proměnné či hodnoty ve výkresu. Pole mohou být součástí Dtextu, Mtextu, Atributů nebo hodnot v buňkách tabulek.

Rozšířené vlastnosti šrafu

Nastavení barvy pozadí šrafu, Šrafování gradientem a nastavení průhlednosti

Měřítko poznámky

Automatické přizpůsobení velikosti následujících objektů aktuálnímu měřítku: Text (DTEXT i MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy, Bloky a Tabulky

Asociativní kótování

Mezi objekty a kótami vzniká pevná vazba. Pokud se změní kótovaný objekt, kóta se sama automaticky změní.

Dynamické bloky

Vytváření a editace bloků které mohou být vkládány a upravovány podle definovaných vazeb

Filtry bodů a trasování (tracking)

Filtry bodů i plné trasování

Maximalizace okna výřezu výkr.prostoru


Inteligentní kótování

Vytváření vhodných kót podle typu objektů ve výkresu

Uchopování i na mezery přerušovaných čar


Správce sady listů / Správce projektu

Vytváření a správa listů pro snadnější přístup a tisk

Zvýraznění nové funkce

Nové nebo aktualizované funkce jsou v ribbonovém menu zvýrazněny

Inteligentní osy a středové značky

Při posunu objektů se osy a středové značky automaticky přesunou spolu s objektem

Spuštění podvoľby příkazové řádky kliknutím myši


Express tools

Kolekce nástrojů pro zvýšení produktivity

Vylepšení přehlednosti výkresu

Přehlednější zobrazení důležitých částí výkresu pomocí vizuálních vylepšení jako například vyblednutí určitých typů objektů

Asociativní pole

Asociativní vytváření a úprava objektů v kruhovém nebo obdélníkovém poli nebo podél cesty

Nástroje pro CAD normalizaci (DWS)

Definování a sledování CAD normalizace pro zachování konzistence všech souborů

Revizní obláček

Vytváření a úprava revizních obláčků kolem provedených změn ve výkresu pro rychlou identifikaci úprav

Úchop na střed objektu


3D objemové / plošní / drátěné modelování

Vytváření a úprava 3D návrhů v jakékoliv formě

3D modelování

Vytváření 3D modelů pomocí parametrických a freeform nástrojů jako i přímým modelováním

Vizuální styly

Řízení zobrazování hran geometrie, osvětlení a stínování

in-canvas řízení zobrazení

Usnadněna změna nastavení výřezu, pohledu a vizuálních stylů

Materiály

Přiřazování materiálů objektům pro tvorbu realistických návrhů

Osvětlení

Přiřazování osvětlení 3D objektů pro tvorbu realistických návrhů

Rendrování

Generování obrázků 3D modelů s realistickými materiály a osvětlením

Tvorba 2D pohledu z 3D modelu

Vytváření 2D pohledů z 3D geometrie

Automatické řezové pohledy

Vytváření 2D řezů z 3D geometrie

Základní, částeční, řezové a detailní pohledy

Částečné pohledy zobrazující určitou část jiného pohledu, obvykle v jiném měřítku

Parametrické vazby

Používání geometrických i rozměrových vazeb definujících vztahy mezi geometrií

Přizpůsobování rozhraní

Přizpůsobování Ribbonů, Příkazů, Roletového menu a Pracovních prostor pouze přes CUI panel

Přizpůsobování aplikace

Přizpůsobování software pomocí aplikace Autodesk Exchange, importem CUI, nebo MNU souborů

API rozhraní

ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, Object ARX, Java Script, .NET

Migrace nastavení

Migrace uživatelských nastavení z jedné verze AutoCADu na druhou

Záznamník činnosti

Zaznamená příkazy a zadané hodnoty které lze znovu přehrát jako makro

Aktualizace software

Správa aktualizací AutoCADu pomocí aplikace Autodesk desktop

Úchopy objektu modelu koordinace

Používání úchopů v připojeném modelu koordinace

Vyhledávač funkce pro nápovědu

Rychle najde nástroj nebo příkaz v nápovědě systému

Nástroj pro přenos SW licence

Nástroj pro přenos samostatné licence z jednoho počítače na druhý

Odstavcový kótovací text


Podpora monitorů (4K) s vysokým rozlišením


Podpora 3Dconnexion zařízení


ST (bezplatná stavební nadstavba)


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školení

12 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školení

12 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojírenství
+ bezplatné online školení

12 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebnictví
+ bezplatné online školení

12 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všechny moduly
+ bezplatné online školení

25 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

TDS Technik (Srtrojírenství)

25 490,- Kč bez DPHCAD Nákup

SkiJo (Stavebnictví)

13 000,- Kč bez DPHCAD Nákup

CADKON - Stavebnictví a profese


ElProCAD - Elektro


AutoPEN - Kanalizace, voda, plyn


RoadPac - Silnice a dálnice


pdf2cad - Konverze PDF do DWG

4 390,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

4 090,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

6 690,- Kč bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

8 290,- Kč bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojírenské výpočty

5 990,- Kč bez DPHCAD Nákup

Našli jste ve vlastnostech nepřesný, nebo chybějící údaj?

Pomozte nám upřesnit informace

Neumíš si vybrat?

Porovnání CAD Systémů