tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternativy - Největší výběr, porovnávání, diskuse a okamžitý nákup.
... jsme tady již 24 let (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

Ochrana soukromí

Provozovatelem těchto stránek je společnost TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 31668844. IČ DPH: SK2020513638, zapsaná do Obchodního rejstříku okresního soudu Prešov, oddíl: sro, vložka č.: 988/P (dále jen TECHSOFT s.r.o.).

Společnost TECHSOFT s.r.o. chrání Vaše soukromí. Abychom Vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o Vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb, o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon"). My se tímto zákonem při používání Vašich údajů řídíme.

Na většině našich stránkách se můžete, ale nemusíte zaregistrovat. Pro úplnost uvádíme strukturu našich stránek na kterých se mohou zpracovávat Vaše osobní údaje:

Produktové webové stránky: http://www.tcad.czhttp://www.tcad.sk a http://www.techsoft.sk/cz

Stránky podpory: http://support.techsoft.sk

Stránky elektronického obchodu: http://obchod.techsoft.sk/cz

Stránky CAD Fóra: http://forum.cadhelp.cz (Na těchto stránkách se neevidují osobní údaje)

Ostatní stránky bez registrace: http://www.cadhelp.cz, http://www.freecad.cz, http://www.freecad.sk

Uživatelům poskytujeme služby prostřednictvím více stránek - registrací na nich můžete využívat všechny výhody registrovaného uživatele.

Při registraci na naše stránky vyžadujeme tyto Vaše základní soukromé údaje:

  • jméno a příjmení (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
  • Vaše e-mailová adresa (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
  • Země (stát) z níž pocházíte (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
  • volitelně telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)

Při nakupování v obchodě se můžete ale nemusíte zaregistrovat. Při objednávce nebo registraci je nutné poskytnout následující informace o Vás:

  • jméno a příjmení, přesná adresa včetně země (resp. Adresa, která mě být uvedena na faktuře)
  • Vaše e-mailová adresa (slouží k Vaší identifikaci v systému a ke komunikaci s Vámi)
  • volitelně další adresy (pokud si přejete doručit zásilku na jinou adresu než je fakturační)
  • volitelně telefonní číslo (pro rychlejší kontakt s Vámi)
  • nakupujete-li jako firma / živnostník, navíc: obchodní název, IČO a DIČ (pro vystavení faktury a správné zaúčtování).

Tyto údaje jsou uchovávány v chráněné databázi na našem serveru, a pokud se zaregistrujete, nebudete je muset nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky, jakož i pro účely poskytování podpory. Tyto údaje jsou také nutné pro náš účetní a fakturační systém. Své údaje a další nastavení můžete kdykoli změnit resp. aktualizovat prostřednictvím e-mailu nebo po přihlášení do sekce Upravit profil. V případě, že si přejete zrušit svou registraci, požádejte nás o to e-mailem. Vaše konto bude zneaktívněno.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na Vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách Vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a Vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako Vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na Vašem účtu.

Během Vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli)

Kdykoli po přihlášení se na stránku elektronického obchodu, si můžete své osobní údaje zkontrolovat a případně změnit v části "Upravit profil".

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupní, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky. Jsou to zejména banky (v některých případech poskytnutí Vašeho jména), doručovatelské služby (adresa na dodání), nebo někteří dodavatelé, když si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvůli aktualizaci produktů, registraci atd.). Tyto údaje jsou však vždy poskytnuty jednorázově pro vyřízení Vaší konkrétní objednávky. Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy. V souladu s § 28 zákona máte právo požadovat informaci o zpracování vašich osobních údajů, a seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, právo na likvidaci osobních údajů, pokud účel jejich zpracování skončil, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů pro marketingové účely.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i po skončení původního účelu zpracování pouze v nezbytném rozsahu pro účely statistiky, účetnictví a průzkumu, a poskytnout třetím stranám nebo veřejnosti souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další údaje, avšak v anonymizované podobě tak, že na jejich základě nebude možné žádným způsobem identifikovat našich zákazníků.